ovos

Identifikácia objednávky: 4500074291
Identifikácia zmluvy: Rámcová dohoda č. Z201846614_Z
Dátum zverejnenia: 30.08.2019
Suma s DPH: 352 €
Číslo faktúry: 20191029352019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
euroAT, s.r.o.
Priemyselná 1454/4, 085 01 Bardejov
IČO: 47462752

Faktúru podpísal: