zdravotnícky materiál

Identifikácia objednávky: 4500074022
Identifikácia zmluvy: Rámcová dohoda č. Z201919405_Z
Dátum zverejnenia: 29.08.2019
Suma s DPH: 104 €
Číslo faktúry: 20191028532019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva
Komenského 73, 041 81 Košice
IČO: 00397474

Faktúru podpísal: