slama

Identifikácia objednávky: 4500074286
Identifikácia zmluvy: Rámcová dohoda č. Z201844850_Z
Dátum zverejnenia: 29.08.2019
Suma s DPH: 1 274 €
Číslo faktúry: 20191027982019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
DREVOSTAV1, s.r.o.
Pekárenská 2221, 980 02 Jesenské
IČO: 46479287

Faktúru podpísal: