DHM

Identifikácia objednávky: 4500069168
Dátum zverejnenia: 06.10.2018
Suma s DPH: 452 €
Číslo faktúry: 20181040022018
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
ZZPZ s.r.o.
Hajská 9, 949 01 Nitra
IČO: 50286188

Faktúru podpísal: