investícia

Identifikácia objednávky: 4500053037
Identifikácia zmluvy: ZoD 1/2015 - objekt 40
Dátum zverejnenia: 26.12.2015
Suma s DPH: 421 498 €
Číslo faktúry: 20151041842015
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
SOAR, spol. s r.o.
Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO: 36380041

Faktúru podpísal: