materiál

Číslo faktúry: 20141032572014
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
MED-ART, s.r.o.
Železničná 4, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34113924

Faktúru podpísal: