*0008*DHM

Identifikácia objednávky: 4500027725
Dátum zverejnenia: 29.07.2011
Suma s DPH: 742 €
Číslo faktúry: 20111027562011
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
DASON
Krivá 23, 040 01 Košice
IČO: 35275260

Faktúru podpísal: