*0008*DHM

Identifikácia objednávky: 4500024832
Dátum zverejnenia: 26.01.2011
Suma s DPH: 158 €
Číslo faktúry: 20111000092011
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
KORATEX a.s.
Pri prachárni 8, 040 11 Košice
IČO: 31332277

Faktúru podpísal: