Tlač publikácie

Číslo objednávky: 4500049719
Objednávateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
IČO: 00157716
Podpísal: Ing. Dagmar Trnáková: vedúca OOB

Dodávateľ:
Ediciones Alfar S.A
La Chaparrilla 34-36, 41016 Sevila
IČO:

Objednávku podpísal: Ing. Dagmar Trnáková (vedúca OOB)