Preprava osôb - Lingvafest Bratislava

Číslo objednávky: 4500049695
Objednávateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
IČO: 00157716
Podpísal: Ing. Dagmar Trnáková: vedúca OOB

Dodávateľ:
AKARA, s.r.o.
Damborského 9, 949 01 Nitra
IČO: 36540943

Objednávku podpísal: Ing. Dagmar Trnáková (vedúca OOB)