Nákup publikácií podľa prílohy

Číslo objednávky: 4500049693
Objednávateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
IČO: 00157716
Podpísal: Ing. Dagmar Trnáková: vedúca OOB

Dodávateľ:
MALÉ CENTRUM, s.r.o.
Radlinského 9, 811 07 Bratislava
IČO: 35812575

Objednávku podpísal: Ing. Dagmar Trnáková (vedúca OOB)