guličkové pero plastové s potlačou

Číslo objednávky: 4500049688
Objednávateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
IČO: 00157716
Podpísal: Ing. Dagmar Trnáková: vedúca OOB

Dodávateľ:
IMI TRADE, s.r.o.
Jánošíkova 21, 010 01 Žilina
IČO: 31565531

Objednávku podpísal: Ing. Dagmar Trnáková (vedúca OOB)