Skrutka vratná DIN 603 zn M8x20

Číslo objednávky: 4500049683
Objednávateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
IČO: 00157716
Podpísal: Ing. Dagmar Trnáková: vedúca OOB

Dodávateľ:
CONTEC PLUS, s.r.o.
Staviteľská 3, 831 04 Bratislava
IČO: 35701374

Objednávku podpísal: Ing. Dagmar Trnáková (vedúca OOB)