Drevený 8 GB USB kľúč s drevenou krytkou

Číslo objednávky: 4500022417
Objednávateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
IČO:

Dodávateľ:
DISKUS
Víťazná 234, 958 04 Partizánske
IČO: 34098861

Objednávku podpísal: