poistenie HBO 2.4.2019-31.12.2019

Číslo faktúry: 20191011572019
Objednávateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
IČO:

Dodávateľ:
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 31595545

Faktúru podpísal: