komunálny odpad Púchov 2.Q.2019

Číslo faktúry: 20191011362019
Objednávateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
IČO:

Dodávateľ:
Mesto Púchov
, 020 32 Púchov
IČO: 00317748

Faktúru podpísal: